Sideboard

USM Haller Sideboard

USM Haller Sideboard
Fritz Haller
ab 2.281,31 *
Vitra ESU Shelf 2OH

Vitra ESU Shelf 2OH
Charles & Ray Eames
1.648,37 *
Vitra ESU Shelf 1OH

Vitra ESU Shelf 1OH
Charles & Ray Eames
1.259,44 *
Vitra ESU Shelf 3OH

Vitra ESU Shelf 3OH
Charles & Ray Eames
2.037,31 *